FANDOM


อาวุธ ระดับ ประเภท เอฟเฟค ชุดเอฟเฟค
เครื่องรางเวทมนตร์
Mage's Amulet
2 สร้อยคอ
รองเท้าเวทมนตร์
Mage's Shoes
2 รองเท้า
แหวนเวทมนตร์
Mage's Ring
2 แหวน
เสื้อคลุมเวทมนตร์
Mage's Cloak
2 เสื้อคลุม
รับข้อมูลจาก "http://th.gdmaze.wikia.com/wiki/Mage%27s_Suit?oldid=583"