FANDOM


อาวุธ ระดับ ประเภท เอฟเฟค ชุดเอฟเฟค
จี้ปีศาจในเทพนิยาย
Demon's Pendant
4 สร้อยคอ
รองเท้าบู๊ตกระดูกของปีศาจในเทพนิยาย
Demon's Bone Boots
4 รองเท้า
แหวนปีศาจในเทพนิยาย
Demon's Ring
4 แหวน
ผ้าคลุมไหล่ปีศาจในเทพนิยาย
Demon's Cape
4 เสื้อคลุม
รับข้อมูลจาก "http://th.gdmaze.wikia.com/wiki/Demon%27s_Suit?oldid=585"