FANDOM


 DP Edit

Click “edit” to start

กัมมี่บอลที่ซ่อนอยู่ Edit

ป้อมปราดารเลือด (กษัตริย์แห่งมาร ) –อัพรูปปั่น Lich จนเลเวล 10 เก็บกล่องจิตวิญญาณของ Flimir ปล. ห้ามกดใช้นะไม่งั้นหาย และต้องอัพเกรดถึงระดับ 20 ด้วย ใส่ลงในรูปปันที่เสียหายของ Lich สุ่มพบชั้น50+ (รูปปั่นสีฟ้าๆนั้นเอง)

ผลผลิต Edit

Click “edit” to start

กัมมี่บอล Edit

Click “edit” to start

บอส Edit

ด่าน9 ป้อมปราการเลือด (เดธไนท์)(ลิชคิง)

- ทุก 4 เทิร์น โจม 2 เท่า (ตีเบาลง 50% เสียเลือด 3เทิร์น)

- กันเวทย์ 50% กันเวทย์ระดับ 1

ข้อแนะนำ Edit

Click “edit” to start

รับข้อมูลจาก "http://th.gdmaze.wikia.com/wiki/Bloody_Fortress?oldid=806"